اردوی ورزشی تفریحی کونگ فو توآ استان اص....

اردوی ورزشی تفریحی کونگ فو توآ استان اص...

اردوی ورزشی تفریحی کونگ فو توآ استان اصفهان استاد حسن مختارزاده وهمراهان شهریور
1391

ادرس باشگاهها:
اصفهان خیابان علامه امینی باغ غدیر روزهای فرد ساعت 20/30 الی 22
اصفهان خیابان هشت بهشت (شاه زید) مسجد جوادالائمه روزهای زوج  18/30 الی 20
اصفهان رهنان باشگاه تربیت بدنی روزهای زوج ساعت 20/30 الی 22
  

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد