استاد بهرام منتظری

استادپیشکسوت  بهرام منتظری
 نشانی باشگاه : اصفهان خیابان بزرگمهر انتهای خیابان بی سیم شرقی باشگاه بزرگ مخابرات روزهای زوج از ساعت 20 الی 21/30
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد